Menu

Wiceprzewodniczący PTPA w dorocznej publikacji holenderskiej Komisji ds. Równego Traktowania

W wydanej właśnie publikacji holenderskiego urzędu ds. równego traktowania, Krzysztof Śmiszek opublikował artykuł nt. różnorodności rozwiązań europejskich odnośnie krajowych instytucji równościowych.


W artykule zatytułowanym „A bird’s eye view of equal treatment bodies across Europe in the light of EU legislation. In what circumstances can they act and with what measures” zaprezentowane zostały przepisy unijne nakładające obowiązek na Państw Członkowskie powołania tego typu instytucji oraz dokonano przeglądu rozwiązań krajowych w tym zakresie.
Publikacja dostępna jest pod adresem
http://cgb.nl/webfm_send/524


 

Partnerzy i sponsorzy