Menu

Zapraszamy na debatę pt. "Czy przeciwdziałanie dyskryminacji jest zadaniem samorządu terytorialnego?

Zapraszamy na kolejną debatę regionalną pt. "Czy przeciwdziałanie dyskryminacji jest zadaniem samorządu terytorialnego?", która odbędzie się 5 lutego 2014 r. w godz. 11:00 – 14:00, Hotel Mercure Wrocław Centrum, Pl. Dominikański 1.

Program spotkania:
- Prezentacja narzędzi Standard i Indeks Równości – ekspert projektu, Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego;
- Rola samorządu miejskiego w kształtowaniu polityki równościowej– Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych;
- Przedstawiciel/ka Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „NOMADA”.

Tekst zaproszenia

Partnerzy i sponsorzy