Menu

Komentarz do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie spraw, w których PTPA udzieliło pomocy prawnej

Na stronie PTPA w dziale Publikacje jest już dostępny komentarz do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie spraw, w których Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego udzieliło pomocy prawnej, autorstwa r.pr. Karoliny Kędziory i apl.radc. Moniki Wieczorek.

W „Komentarzu do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie praktyki stosowania wybranych regulacji prawa krajowego” znalazły się opisy spraw, którymi zajmowało się PTPA od początku swojej działalności. Można znaleźć w nim analizę przepisów prawa krajowego dotyczących m.in. różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym również w zakresie zakazu działań odwetowych, które dotychczas nie były częstym przedmiotem postępowań sądowych w Polsce. Komentarz odnosi się również do dyskryminacji w stosunkach cywilnoprawnych, analizując m.in. stany faktyczne spraw dotyczących dyskryminacji w rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej czy odmowy wstępu osoby poruszającej się na wózku w towarzystwie asystującego jej psa.
Komentarz jest częścią publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej „Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce” pod redakcją Witolda Klausa.
Komentarz można przeczytać również tu.
 

Partnerzy i sponsorzy