Menu

PTPA wystąpiło do KE ws. problemów w stosowaniu prawa antydyskryminacyjnego w Polsce

PTPA wystąpiło do Komisji Europejskiej z pismem, w którym zasygnalizowano nieprawidłowości w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego. Chodzi o systemowe niezasądzanie przez polskie sądy zadośćuczynienia w procesach o dyskryminację.

PTPA stoi na stanowisku, że niezasądzanie zadośćuczynienia w procesach o dyskryminację (zarówno na podstawie Kodeksu pracy, jak i tzw. ustawy równościowej) oraz brak jasnych przepisów dotyczących możlwości ubiegania się o zadośćuczynienie za naruszenie wobec jednostki przepisów antydyskryminacyjnych stanowi naruszenie standardów ochrony przewidzianych przez prawo UE.   

treść pisma

Partnerzy i sponsorzy