Menu

Leczenie bólu przewlekłego w Polsce - nierówne traktowanie pacjentów?

PTPA wystąpiło do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zbadanie zasadności reguł bezpłatnej refundacji leków w związku z sytuacją pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Reguły te mogą bowiem, zdaniem PTPA, prowadzić do dyskryminacyjnego traktowania niektórych grup pacjentów.

Więcej informacji we wniosku.

Partnerzy i sponsorzy