Menu

Wiceprzewodniczący PTPA współkoordynatorem europejskiej sieci prawników

Krzysztof Śmiszek w marcu br. został wybrany współkoordynatorem ECSOL – European Commission on Sexual Orientation Law.
ECSOL to ogólnoeuropejska sieć prawników zajmujących się prawnymi aspektami dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Więcej informacji o ECSOL na www.sexualorientationlaw.eu

Partnerzy i sponsorzy