Menu

Zaproszenie na konferencję "Państwo - granice regulacji - prawa reprodukcyjne w Polsce"

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uw, Klinika Prawa WPiA UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Pracownia Badania Dorobku Prawnego Rady Europy zapraszają na konferencję naukową zorganizowaną z okazji 20-lecia Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Konferencja odbędzie się 25 października 2011 w Warszawie.

Miejsce konferencji:
Sala Balowa Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 32


PLAN KONFERENCJI

9.30- 11.15 Sesja I - Perspektywa prawna – moderator: prof. M. Wyrzykowski

Dr Wojciech Brzozowski – Konstytucyjne ramy regulowania praw reprodukcyjnych
Dr Lena Kondratiewa-Bryzik – Międzynarodowe standardy w dziedzinie praw reprodukcyjnych
Dr Adam Bodnar – Odpowiedzialność państwa za nieprzestrzeganie ustawy o planowaniu rodziny

11.15-11.45 Przerwa na kawę

11.45-13.30 Sesja II - Perspektywa socjologiczna – moderatorka: prof. M. Fuszara

Dr hab prof UW Magdalena Środa, Aleksandra Józefowska – Edukacja seksualna w Polsce
Dr hab prof UW Wojciech Pawlik – Aborcja a kościół i społeczeństwo
Dr hab Danuta Duch-Krzystoszek – Aborcja okiem socjolożki


13.30-14.15 Lunch


14.15-16.00 Sesja III - Perspektywa medyczno-etyczna – moderatorka: dr Joanna Różyńska
Prof. Grzegorz Jakiel - Czy obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące ochrony zdrowia reprodukcyjnego i praw reprodukcyjnych, a także praktyka ich stosowania, spełniają oczekiwania polskich pacjentek i pacjentów oraz polskich lekarzy?
Prof. Marian Szamatowicz - Jakiego prawa dotyczącego wspomaganej prokreacji potrzebują polscy obywatele i polscy lekarze?
Prof. Paweł Łuków - Jakie powinny być relacje między moralnością, religią i prawem w państwie demokratycznym?
Prof. Zbigniew Szawarski - Jakie są etyczne granice wolności prokreacyjnej rodziców?

16.00-16.45 Debata podsumowująca – moderatorka: doc. H. Machińska

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 20 października 2010 r. na adres: ksmiszek@gmail.com


 

Partnerzy i sponsorzy