Menu

Rekrutacja na stanowisko koordynatora/ki ds. finansowo – administracyjnych

Szukamy osoby na stanowisko:

Koordynator/ka ds. finansowo – administracyjnych (umowa na zastępstwo)

Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:

Obsługa biura

 • Zapewnienie właściwych warunków i narzędzi do pracy biura (m.in. zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów biurowych, dostosowywanie przestrzeni biurowej do potrzeb zespołu pracowniczego).
 • Obsługa i koordynacja pierwszego kontaktu interesariuszy/ek z biurem organizacji (e-mail, telefon, media społecznościowe).
 • Obsługa korespondencji pocztowej organizacji.

Współpraca z księgowością oraz obsługa finansowa

 • Współpraca z księgowością.
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz śledzenie kosztów/wydatków w poszczególnych projektach.
 • Zapewnienie zgodności wydatkowania środków zgodnie z zasadami projektowymi.
 • Zapewnienie prawidłowości prowadzenia ksiąg księgowych i kadr.
 • Monitorowanie i nadzór nad realizacją bieżącego budżetu organizacji.

Inne

 • Wsparcie przy realizacji wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych takich jak np. wyjazdy służbowe, spotkania zarządu, konferencje, szkolenia.
 • Wsparcie przy organizacji webinariów i innych wydarzeń online.

Szukamy osoby, która:

 • posiada wiedzę z zakresu zasad dotyczących księgowości i rachunkowości;
 • posiada wiedzę na temat standardów i dobrych praktyk z zakresu zarządzania finansami NGO;
 • posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami i rozliczaniu finansów NGO;
 • zna język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 • posiada znajomość oprogramowania biurowego oraz obsługi sprzętów biurowych;
 • jest komunikatywna i otwarta na innych;
 • terminowo wykonuje zadania;
 • identyfikuje się z misją naszej organizacji i gotowa jest angażować się w budowanie pozytywnego jej wizerunku.

Oferujemy:

Umowa o pracę na czas określony od sierpnia 2023r. do października/listopada 2024r., w wymiarze pół etatu (przeciętnie 20 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy, możliwość częściowo pracy zdalnej).

Okres próbny: 3 miesiące.

Wynagrodzenie: od 3200 zł brutto do 3600 zł brutto, pół etatu (w zależności od doświadczenia)

Biuro Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dołożymy jednak starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych. Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV na adres kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 23 czerwca 2023r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kami.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z siedzibą w Warszawie, adres ul. Szpitalna 5/6a , 00-031 Warszawa KRS 0000279645. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Partnerzy i sponsorzy