Menu

PISMO PTPA DO RZECZNICZKI PRAW OBYWATELSKICH W SPRAWIE BEZROBOTNYCH POMIĘDZY 25. A 50. ROKIEM ŻYCIA

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wystosowało pismo do Rzeczniczki Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz z prośbą o interwencję w sprawie art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ww. ustawa przewiduje uprzywilejowane traktowanie dziewięciu wyróżnionych grup osób bezrobotnych (m.in. osób do 25. roku życia czy niepełnosprawnych), które znajdują się w potencjalnie gorszej sytuacji na rynku pracy z powodu posiadanych cech, takich jak np. wiek, płeć czy stan zdrowia. Uprzywilejowanie, w myśl ustawy, polega na wyróżnieniu instrumentów specjalnych, dostępnych tylko dla osób wskazanych w art. 49. PTPA nie negując potrzeby takich rozwiązań, zwróciło uwagę na nieproporcjonalnie niekorzystną sytuację bezrobotnych pomiędzy 25. a 50. rokiem życia. Jak donoszą media, powiatowe urzędy pracy mają problemy z aktywizacją zawodową takich osób, gdyż obecna regulacja zabrania doradcom zawodowym i pośrednikom posyłania ich m.in. na staże. Zdaniem PTPA taka regulacja może być niezgodna z art. 32 ust. 2 Konstytucji. 

Partnerzy i sponsorzy