Menu

Dość mitów! Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty przemocy seksualnej.

PTPA zaprasza na organizowaną przez Queerowe Centrum Społeczne i Fundacja im. Heinricha Bölla na konferencję naukową, która odbędzie się w ramach projektu "Razem przeciw Przemocy Seksualnej". Jedną z prelegentek będzie Wiceprezeska PTPA, Karolina Kędziora.

Szczegółowe informacje.

Partnerzy i sponsorzy