Menu

Apelacja od wyroku ws. dyskryminacji matki karmiącej

W dniu 6 lutego 2017 r. PTPA złożyło apelację do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, który oddalił powództwo naszej organizacji ws. dyskryminacji karmiącej matki, która została nierówno potraktowana w jednej z sopockich restauracji. W apelacji PTPA zarzuca sądowi I instacji zarówno naruszenie prawa materialnego, prawa procesowe oraz błędne ustalenie stanu faktycznego. Konsultacji treści apelacji udzieliła pro bono dr Aneta Wiewiorowska-Domagalska z Universität Osnabrück. 

Partnerzy i sponsorzy