Menu

PTPA wzięło udział w 6 spotkaniu Platformy Organizacji Społecznych przy Agencji Praw Podstawowych

W dniach od 24 do 26 kwietnia 2013 r. w Wiedniu odbyło się 6 spotkanie Platformy Organizacji Społecznych (FRP) przy Agencji Praw Podstawowych UE (FRA). W spotkaniu wzięło udział około 200 organizacji europejskich. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego reprezentowała apl.radc. Monika Wieczorek.

Celem spotkań organizowanych w ramach FRP jest podjęcie dialogu z organizacjami działającymi w obszarze praw podstawowych oraz wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Kluczowymi tematami poruszanymi na tegorocznym spotkaniu FRP były zakaz dyskryminacji oraz przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim debacie nad zwiększeniem skuteczności polityk antydyskryminacyjnych UE, a także sposobom zapobiegania przestępstwom z nienawiści i roli, jaką w tym procesie może odegrać społeczeństwo obywatelskie.

Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych: http://fra.europa.eu/en
 

Partnerzy i sponsorzy