Menu

Prezeska PTPA w TOK FM

Prezeska PTPA, Karolina Kędziora skomentowała w radiu TOK FM informacje podane przez Elżbietę Radziszewską, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania odnośnie zaprzestania prac nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Link do audycji: http://bi.gazeta.pl/im/1/6900/m6900301.mp3

Partnerzy i sponsorzy