Menu

Wstęp osób z niepełnosprawnością z psami asystującymi do obiektów użyteczności publicznej

W związku z doniesieniami medialnymi oraz dyskusją na portalach społecznościowych na temat problemów dot. wstępu osób z niepełnosprawnością z psami asystującymi do obiektów użyteczności publicznej przypominamy, że prawo wstępu do tych obiektów wraz z psem asystującym przysługuje na podstawie art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu obejmuje wszystkie obiekty użyteczności publicznej, w tym m.in. obiekty związane z kutlurą, oświatą, handlem, gastronomią, usługami, turystyką czy sportem. Pies asystujący nie musi mieć kagańca, nie musi być także prowadzony na smyczy. Wymagane są jedynie: uprząż, certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

Prosimy o zgłaszanie przypadków naruszeń powyższych uprawnień na adres mailowy: mkulak@ptpa.org.pl.

Partnerzy i sponsorzy