Menu

Inauguracja Programu Pro Bono PTPA

W dniu 8 września 2012 r. odbyło się spotkanie inaugurujące Program Pro Bono, w ramach którego Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego rozpoczyna współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób doświadczających nierównego traktowania.

Spotkanie, dzięki uprzejmości Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Ziemisława Gintowta, odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obecnych na spotkaniu powitał adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej. W dalszej części spotkania zostały ustalone zasady współpracy w ramach Programu Pro Bono. Następnie Krzysztof Śmiszek, Prezes Zarządu PTPA oraz r.pr. Karolina Kędziora, Wiceprezeska Zarządu PTPA przeprowadzili kilkugodzinne szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego.
Na skutek rozmów prowadzonych z władzami adwokatury, które to nastąpiły po udziale przedstawicieli PTPA w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej w kwietniu 2012 r., chęć współpracy zadeklarowała duża grupa adwokatów i aplikantów adwokackich. Swoją chęć uczestnictwa w Programie wyraziło również kilkoro radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się we współpracę z PTPA na zasadzie pro bono.
 

Partnerzy i sponsorzy