Menu

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za nieprzeciwdziałanie dyskryminacji?

Zachęcamy do lektury ekspertyzy SSN Katarzyny Gonery pt. "Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych".

Ekspertyza powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Partnerzy i sponsorzy