Menu

Wiceprzewodniczący PTPA na dorocznej konferencji Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

Krzysztof Śmiszek wziął udział w Konferencji „Konstytucja – Konwencja – Karta. Deficyty standardu Praw Człowieka w Polsce” zorganizowanej w dniu 29 czerwca br.


Krzysztof Śmiszek wygłosił referat pt. „Zaległości implementacyjne instrumentów praw człowieka UE”

 

Partnerzy i sponsorzy