Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans zaapelowała o zwiększenie środków finansowych dla RPO

Koalicja na Rzecz Równych Szans zaapelowała do Premiera, Marszałek Sejmu oraz Marszałka Senatu w sprawie konieczności zwiększenia środków budżetowych na działania Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z nowymi kompetencjami tego organu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Treść wystąpienia Koalicji na Rzecz Równych Szans z 7 grudnia 2011 r.

Partnerzy i sponsorzy