Menu

PTPA z wizytą u RPO

Przedstawiciele PTPA spotkali się z Mirosławem Wróblewskim, Dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tematem spotkania była możliwość ewentualnej współpracy PTPA z biurem RPO w zakresie wypracowania jak najlepszej koncepcji ustawy o równym traktowaniu, a także pomoc ekspercka przy organizacji konferencji na temat przestrzegania zasady równego traktowania w Polsce.

 

Partnerzy i sponsorzy