Menu

Limity wiekowe dla komorników i notariuszy niezgodne z prawem europejskim

PTPA złożyło skargę do Komisji Europejskiej oraz wystąpiło do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych w związku z obowiązującymi limitami wiekowymi dla komorników i notariuszy. W obecnym stanie prawnym są oni odwoływani ze stanowisk po ukończeniu 70. roku życia, bez względu na swoją zdolność do dalszego wykonywania zawodu, co zdaniem PTPA stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek.

Z argumentami PTPA można zapoznać się, klikając poniżej:

wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Partnerzy i sponsorzy