Menu

Publikacja: "Równościowe standardy pracy w redakcji"

Zapraszamy do lektury i pobierania najnowszej publikacji powstałej w projekcie "Równe media dla demokracji w Polsce", realizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w partnerstwie z Press Club Polskaz dotacji programu „Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy Norweskich. 

"Równościowe standardy pracy w redakcji" to materiał edukacyjny dla osób wykonujących zawód dziennikarza oraz pracujących w mediach. Autorkami publikacji są ekspertki projektu, prawniczki PTPA: r. pr. Karolina Kędziora, adw. Dorota Dudek oraz adw. Anna Mazurczak.
Ekspertki wraz z osobami uczestniczącymi w Akademii Równych Mediów opracowały listę standardów równościowych – założeń i wytycznych dotyczących warunków pracy osób dziennikarskich oraz tworzenia przez te osoby materiałów dziennikarskich, które powinny zostać przyjęte przez redakcje chcące zapewnić równe traktowanie, bezpieczeństwo oraz wysokie standardy pracy osób dziennikarskich. Wytyczne te stanowią odzwierciedlenie doświadczeń zawodowych osób uczestniczących w Akademii, mających zróżnicowane, a zarazem bogate doświadczenie w pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich; w prasie, radiu, telewizji oraz mediach internetowych. Lista standardów została opracowana, zredagowana oraz opatrzona autorskimi komentarzami ekspertek projektu.

Wytyczne podzielone zostały na trzy części:
1. Standardy równościowe w redakcji jako miejscu pracy
2. Standardy równościowe w tworzeniu materiałów dziennikarskich
3. Standardy bezpieczeństwa w relacji z władzą i podmiotami zewnętrznymi.

Zachęcamy do lektury standardów wraz z ich uzasadnieniem, aktywnego wdrażania tych standardów w redakcjach, jak również do skorzystania z materiałów edukacyjnych – plakatów zawierających zestawienie równościowych standardów, które warto umieścić w redakcji w miejscu widocznym dla osób w niej pracujących.

Publikację oraz plakaty można pobrać klikając poniżej:

Równościowe standardy pracy w redakcji

Równościowe standardy pracy w redakcji - plakaty

Partnerzy i sponsorzy