Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji - konferencja prasowa

Projekt „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji”, ma na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług poprzez opracowanie zasad oraz wdrożenie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji.
 

Adresatami projektu są warszawskie podmioty gospodarcze, prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, gastronomiczną, rozrywkową lub hotelarską.
System standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji to kompleksowy system, pozwalający przedsiębiorcom na identyfikację zagrożeń dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, odpowiedniego reagowania na nie, monitorowania wdrażania określonych działań antydyskryminacyjnych oraz promowania zasady równego traktowania.
 
Częścią systemu standaryzacji będzie system certyfikacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji, w ramach, którego zostaną wprowadzone jednolite zasady i warunki przyznawania lokalom usługowym Certyfikatu miejsca wolnego od dyskryminacji – „Równe miejsce”.
 
Cały system zostanie stworzony w oparciu o przepisy prawa regulujące kwestie zakazu dyskryminacji. W ramach projektu zostanie również przeprowadzonych 7 bezpłatnych warsztatów na temat równego traktowania w usługach, adresowanych do 150 przedstawicieli wspomnianych podmiotów gospodarczych.

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.


Partnerzy i sponsorzy