Menu

Komisja Europejska zarejestrowała skargę na Polskę za obniżenie standardu ochrony przed dyskryminacją

Komisja Europejska zarejestrowała wniesioną przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego skargę na Polskę za naruszenie przepisów dyrektyw równościowych poprzez obniżenie standardu ochrony, jaki istniał w momencie implementowania dyrektyw do porządku krajowego. Skarga dotyczy nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza on obciążenie organizacji pozarządowych kosztami postępowania.

W tej samej sprawie stanowisko zajęła wcześniej Koalicja na Rzecz Równych Szans. Przyjęcie skargi nie jest jednak równoznaczne ze wszczęciem przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia przepisów dyrektyw.   

Partnerzy i sponsorzy