Menu

Koalicja Równych Szans spotkała się po raz kolejny

10 marca br. w Warszawie spotkała się po raz kolejny Koalicja Równych Szans - nieformalna platforma ponad 70 organizacji równościowych i antydyskryminacyjnych. Gościniami spejalnymi spotkania były dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO ds Równego Traktowania wraz z zespołem oraz posłanka Monika Wielichowska. Koalicja podczas spotkania omówiła dotychczasowe działania, a także zaplanowała kolejne na najbliższą przyszłość. Omówiona została także m.in. kwestia ataków na organizacje prawoczłowiecze oraz sposoby wzajemnego wspierania się.  

Partnerzy i sponsorzy