Menu

Ruszył nowy projekt PTPA. Wsparcie prawne ofiar dyskryminacji

PTPA rozpoczęło realizację nowego projektu sfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Amerykańskiej Fundacji Wolnośći w ramach „Programu Obywatel i Prawo VI”.

 

 

Projekt ma na celu zapewnienie ofiarom dyskryminacji specjalistycznego i profesjonalnego poradnictwa prawnego i adresowany jest do osób fizycznych, które doświadczyły bądź doświadczają w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnosprawności.
Poradnictwo prawne uzupełnione zostanie działaniami o charakterze informacyjnym. Na stronie umieszczany zostanie Poradnik antydyskryminacyjny zawierający informacje dotyczące między innymi możliwości dochodzenia praw w przypadku dyskryminacji w zatrudnieniu bądź w sytuacjach, objętych zakresem stosowania nowej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania.
PTPA chce również promować przepisy prawa antydyskryminacyjnego wśród studentów prawa, dla których w czerwcu zostanie zorganizowane szkolenie.

 

 

Partnerzy i sponsorzy