Menu

Prawnicy na rzecz równości - relacja z konferencji

W miniony poniedziałek 11 kwietnia, w Toruniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo prawa Antydyskryminacyjnego pt. Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy, w ramach projektu realizowanego pod tym samym tytułem w partnerstwie z Komisjami Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Norweską Radą Adwokacką.

Na program konferencji składały się dwa panele: “Współpraca organizacji pozarządowych z profesjonalnymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami na rzecz osób doświadczających dyskryminacji – dotychczasowe doświadczenia, możliwości i wyzwania” oraz “W poszukiwaniu dobrych praktyk angażowania samorządów zawodowych w działalność antydyskryminacyjną – perspektywa środowiska prawniczego”. W panelach udział wzieli zarówno przedstawiciele i przedstawicielki środowiska prawniczego jak również osoby wykonujące zawody prawnicze w ramach organizacji pozarządowych, dzięki czemu zaprezentowano perspektywę obydwu środowisk, omawiając konkretne zagadnienia potencjalnej współpracy.
 
W konferencji, oprócz osób zaproszonych do panelu uczestniczyło 40 osób z całej Polski. W dużej mierze były to osoby, które brały udział w spotkaniach sieciujących lokalne organizacje z poszczególnymi radami adwokackimi i izbami radcowskimi. Każdy z paneli kończyła dyskusja, nt. potrzeby realizowania proponowanych działań zarówno z perspektywy profesjonalnych pełnomocników/czek procesowych i organizacji, a także społeczeństwa obywatelskiego. Na konferencji zaprezentowano również publikację projektu, "Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik" rekomendowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, prezesa KIRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego oraz prezesa NRA adw. Andrzeja Zwarę.

Publikacja: "Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik"

Zdjęcia z wydarzenia dostepne są na profilu PTPA na portalu Facebook. 

notatka z konferencji

Konferencja organizowana była w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerzy i sponsorzy