Menu

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Gender Studies IBL PAN

Rekrutacja zaczyna się 20 października 2017 r. Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym ujęciom m.in. historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, filozofii, historii, antropologii, socjologii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.

Studia trwają dwa semestry (zjazdy w sobotę i niedzielę) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych zajęć. Data rozpoczęcia zajęć zaczyna się 28 października 2017 r.
Więcej informacji na stronie      IBL PAN

oraz w mediach społeczniościowych     TUTAJ

Zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy