Menu

Raport z badań

 

W ramach projektu "Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seskualnego", prowadzonego przez Polskie Towarzystowo Prawa Antydyskryminacyjnego prezentujemu Państwu publikację „Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług – raport z badań ilościowych i jakościowych” przygotowaną przez zespół PTPA, pod redakcją prof. Magdy Grabowskiej z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Raport obejmuje przedstawienie wyników analizy ilościowej i jakościowej zjawiska molestowania seksualnego w trzech obszarach – zatrudnienia, kształcenia zawodowego oraz usług.

Analizie ilościowej poddano odpowiedzi 164 osób, które wypełniły rozbudowaną ankietę badawczą dotyczącą doświadczania molestowania seksualnego w wyżej wymienionych obszarach. Dodatkowo przeprowadzono 10 wywiadów pogłębionych z osobami, które doświadczyły molestowania seksualnego.

 

Najważniejsze wnioski i liczby:

 • Molestowanie seksualne jest zjawiskiem powszechnym. Doświadczają go przede wszystkim kobiety, w różnych sferach życia zawodowego, kształceniu zawodowym i usługach.

 • Wśród osób, które wzięły udział w ankiecie zdecydowana większość (powyżej 80%) doświadczyła molestowania w kształceniu zawodowym, miejscu pracy i usługach.

 •  Ponad 90% ankietowanych, doświadczyło molestowania w miejscu pracy (przynajmniej raz).

 • 1/5 badanych (19,9%) doświadczyła molestowania w miejscu pracy więcej niż 10 razy co wskazuje na fakt, że dla wielu kobiet molestowanie jest integralną częścią doświadczenia aktywności zawodowej.

 • 85,6% respondentek doświadczyło przekraczających granice zdarzeń w miejscu świadczenia usług przynajmniej raz.

 • Najczęstszą formą molestowania, we wszystkich obszarach jest pogardliwe odnoszenie się do przedstawicieli/przedstawicielek jednej z płci, co wskazuje na „upłciowiony” charakter tej formy dyskryminacji.

 • Wśród osób, które doświadczyły molestowania seksualnego większość wyraziła wobec niego sprzeciw (70% w miejscu pracy, 63,3% w usługach, ponad 40% osób w kontekście kształcenia zawodowego).

 • W większości przypadków sprzeciw nie przynosi skutku.

 • Zdecydowana większość przypadków molestowania, we wszystkich obszarach, pozostaje nieujawniona i niezgłoszona.

 • 46,8% osób, które doświadczyły molestowania seksualnego w pracy definiowało te zdarzenia jako niezgodne z prawem. W kontekście kształcenia zawodowego było to nieco ponad 30%, zaś w przypadku usług nieco ponad 40%.

 • Badanie zostało przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2022 roku.

 

Raport opatrzony jest wstępem prof. Adama Bodnara, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz trzema komentarzami dotyczącymi poszczególnych części raportu:

 • Kształcenie zawodowedr. Joanna Grzymała-Moszczyńska - psycholożka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna, działaczka społeczna; Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Inicjatywa Pracownicza UJ, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

 • Zatrudnienie Paulina Gasińska - dyrektorka zarządzająca w mBanku; rzeczniczka etyki; członkini komisji ds. zachowań nieakceptowanych; adwokatka

 • Usługi Marzena Strzelczak - prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu; członkini zarządu CSR Europe; odpowiada za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej; ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju

 

Przy rozpowszechnianiu raportu prosimy o podzielenie się numerem telefonu darmowej pomocowej linii telefonicznej dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji ze względu na płeć, obsługiwanej przez profesjonalne prawniczki – 739 975 506.

W razie umieszczania informacji w social mediach prosimy o oznaczenie w poście Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego:

FB: @StowarzyszeniePTPA (https://www.facebook.com/StowarzyszeniePTPA)

Instagram: @ptpa.org.pl (https://www.instagram.com/ptpa.org.pl/)

 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie projektu oraz raportu:

Krzysztof Kumor – prawnik PTPA, koordynator projektu

@: kkumor@ptpa.org.pl

 

Karolina Kędziora – prezeska PTPA

@: kkedziora@ptpa.org.pl          

 

(Aby otworzyć raport kliknij w grafikę)

Raport został przygotowany w ramach projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Partnerzy i sponsorzy