Menu

SKARGA PTPA do Komitetu ONZ CEDAW zakomunikowana polskiemu rządowi!

PTPA zostało dziś poinformowane, że Komitet ONZ ds Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oficjalnie wszczął procedurę rozpatrywania skargi przeciwko polskiemu rządowi. Skargę złożyło PTPA po tym, jak polska prokuratura nodmówiła wszczęcia śledztwa ws. seksistowskich i bulwersujacych treści zawartych w jednym z podręczników do nauki j. angielskiego.

"Linda była szczęśliwa, że zostanie zgwałcona (szykowała się na to cały tydzień!)" - to tylko jeden z przykładów zdań, jakie znalazły się w podręczniku. PTPA złozyło w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pochwalania gwałtu, jednak organy ścigania dwukrotnie umorzyły postępowanie w tej sprawie, zamykając drogę do skazania osób odpowiedzialnych za umieszczenie treści wskazujących na gwałt jako zjawisko pozytywne i pożądane przez kobiety. W związku z wyczerpaniem wszelkich środków krajowych, PTPA złożyło skargę do Komitetu, zarzucając Polsce niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. 

Komitet CEDAW wyznaczył polskiemu rządowi termin 6 miesięcy na odniesienie się do skargi.

Sprawę z ramienia PTPA prowadzi dr Krzysztof Śmiszek oraz w latach wcześniejszych Maciej Kułak. 

To druga w historii polska skarga do Komitetu CEDAW.

Partnerzy i sponsorzy