Menu

PTPA na konferencji Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Członkowie Zarządu PTPA - Krzysztof Śmiszek i Karolina Kędziora wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konferencja pt. "Skuteczna ochrona prawna przeciwko dyskryminacji kobiet", poświęcona była różnym aspektom prawnym ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć.

Konferencja odbyła się 10 grudnia 2011 r. w Warszawie i zgromadziła bardzo dużą liczbę adwokatów oraz przedstawicieli i przedstawicielki innych zawodów prawniczych.

Krzysztof Śmiszek, prezes zarządu PTPA wziął udział w panelu pt. "Ustawa o równym traktowaniu - czy zdała egzamin?" i przedstawił rozwiązania instytucjonalne ochrony przed dyskryminacją w krajach UE. Karolina Kędziora, wiceprezeska zarządu PTPA była uczestniczką panelu "Skuteczność prawnych instrumentów ochrony przed dyskryminacją w Polsce" i przybliżyła praktyczne problemy dowodzenia dyskryminacji przed polskimi sądami.

Pełny program konferencji dostępny jest pod adresem:

http://adwokatura.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/2011.11.09-zaproszenie-na-konferencj%C4%99.pdf

Partnerzy i sponsorzy