Menu

PTPA interweniuje w sprawie zapisów regulaminu placów zabaw Ikea Polska, które mogą dyskryminować dzieci z niepełnosprawnościami


W dniu dzisiejszym PTPA skierowało pismo do Zarządu Ikea Polska w sprawie zapisów regulaminu placu zabaw Smaland, obowiązujących  w sieci sklepów w całej Polsce. 
Zdaniem PTPA, niektóre z zapisów regulaminu mogą dyskryminować dzieci z niepełnosprawnościami czego przykładem są zdarzenia z w września i grudnia 2016r., kiedy w dwóch sklepach Ikea odmówiono wstępu na plac zabaw dzieciom z autyzmem oraz zespołem Downa.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej interwencji Ikea Polska podejmie konkretne kroki w celu wyeliminowania dyskryminujących zapisów oraz wprowadzi rozwiązania, które będą wyrazem polityki integracji oraz promowania równości. Jedną z misji Ikea Polska jest bowiem promowanie równości, różnorodności i poszanowania praw człowieka we wszystkich aspektach działalności (http://www.ikea.com/ms/pl_PL/this-is-ikea/people-and-planet/index.html).


Nasza organizacja pomocy prawnej udziela bezpłatnie. Jeśli uważacie Państwo, że robimy ważne i potrzebne rzeczy, zachęcamy do finansowego wsparcia PTPA. Szczegóły na stronie startowej www.ptpa.org.pl. Dziękujemy!
 

Partnerzy i sponsorzy