Menu

Masz prawo do równego traktowania - wsparcie prawno-informacyjne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających 2024

Czas trwania projektu: luty 2024r. - grudzień 2024 r.

„Masz prawo do równego traktowania - wsparcie prawno-informacyjne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających”, to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2012 r., w ramach którego PTPA zapewnia bezpłatne i specjalistyczne wsparcie prawne z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Warszawy, zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej  płci, wieku, pochodzenia narodowego, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy też niepełnej sprawności.

 

PTPA w projekcie zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych.

Z porad prawnych można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych.

tel. 514 502 260 (poniedziałki w godz. 10 - 13, piątki w godzinach 10 - 14, z możliwością umówienia się na inną godzinę lub w sobotę)

e-mail:   maszprawo@ptpa.org.pl

 

Informator o tym, gdzie otrzymasz bezpłatne wsparcie TUTAJ

 

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydsykryminacyjnego oraz   Fundację Instytut Otwartą Przestrzeń, która zapewnia nieodpłatne porady psychologiczne.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa


PSAL provides free legal support within the project "You have the right to equal treatment - legal-informational and psychological support for people living in Warsaw who are threatened by or experience discrimination".

If you live in Warsaw and are experiencing discrimination or you feel threatened by discrimination, you can call or write to us and ask about legal protection you are entitled to.

Legal advice is available by telephone or email consultation.

Lawyer's duty standby:

Monday 10 am - 1 pm
Friday 10 am - 2 pm

(There is a possibility of making an appointment for another time or on Saturday)

tel. 514 502 260
e-mail: maszprawo@ptpa.org.pl

Free psychological support is provided by the Open Space Institute Foundation - Therapy Centre.

The project is co-financed by the Capital City of Warsaw.

 

 

Partnerzy i sponsorzy