Menu

PTPA reaguje na islamofobię

PTPA przesłało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na antyislamskie treści prezentowane w TVP SA

treść listu

Sz. P.

Witold Kołodziejski

Przewodniczący

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9

01-015 WARSZAWA

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, zwracamy się z wnioskiem o zbadanie działań TVP SA pod kątem przestrzegania przez tego nadawcę zasady niedyskryminacji i poszanowania przekonań religijnych odbiorców.

Z niepokojem obserwujemy treści przekazywane m.in. przez główny program informacyjny TVP Programu I „Wiadomości”, które w naszym przekonaniu godzą w prawa muzułmanów zamieszkujących Polskę. Nasze szczególne zaniepokojenie wzbudziły 2 materiały wyemitowane miesiącu lutym (m.in. 14 lutego), w których muzułmanie przedstawieni zostali jako rzekome zagrożenie dla Europy i jej mieszkańców.

Jeszcze większy nasz niepokój wzbudza fakt, iż o komentarz zjawiska migracji osób z krajów arabskich proszone są osoby, które wyrażają skrajne i niereprezentatywne dla społeczeństwa polskiego opinie. Jednym z komentatorów, którego wyjątkowo zjadliwe opinie noszące w naszej opinii znamiona nawoływania do waśni na tle religijnym i narodowościowym jest prof. Bogusław Wolniewicz, który w programie TVP INFO „Minęła Dwudziesta” w dniu 25 lutego br. powiedział „Nie wiem czy wyznawcy islamu potrzebują kolejnego meczetu w Warszawie, wiem za to, że my Polacy go nie potrzebujemy. Budowa meczetów w Polsce jest częścią inwazji islamu na Europę, my tu żadnych meczetów i minaretów sobie nie życzymy. To są obcy, powinniśmy się bać inwazji islamu – obcej cywilizacji terrorystycznej na Polskę” oraz „Islam to jest religia i ruch polityczny, która zatruła świat terroryzmem międzynarodowym. Wszystkie ataki terrorystyczne były przeprowadzone przez muzułmanów. Wszyscy terroryści są muzułmanami, Ci którzy chcą postawić tu ten ośrodek to też są terroryści, budujący meczet za Saudyjskie pieniądze”.

W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, stanowiące, że audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość oraz, że audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, wnosimy o zbadanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wyżej wymienionych działań TVP SA. Będziemy także wdzięczni za poinformowanie nas o przedsięwziętych krokach.

Do wiadomości

- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

- Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich,

- Samir Ismail, Przewodniczący Rady Naczelnej Ligii Muzułmańskiej w RP

Z poważaniem

__________________ __________________ _________________

Karolina Kędziora Krzysztof Śmiszek Monika Zima

Prezeska Zarządu Wiceprezes Zarządu Członkini Zarządu

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy