Menu

Prezeska PTPA na konferencji w Trier

W dniach 18-19 maja br. Prezeska PTPA – Karolina Kędziora uczestniczyła w międzynarodowej konferencji na temat prawa wspólnotowego dotyczącego zakazu dyskryminacji ze względy na płeć.

Konferencja została zorganizowana przez Academy of European Law- ERA i odbyła się w niemieckiej miejscowości Trier. Poziom Konferencji należy ocenić bardzo wysoko, nie tylko ze względu na ciekawy dobór tematów i prelegentów (m.in. przedstawicielka Komisji Europejskiej), ale również możliwość wymiany doświadczeń z prawnikami zajmującymi się prawem antydyskryminacyjnym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat konferencji:

http://www.era.int/web/en/html/nodes_main/4_2127_474/Archives/conferences_2009/5_1796_9429.htm

 

 

Partnerzy i sponsorzy