Menu

Szkoła związkowych ombudsmanów ds. równego traktowania

Czas trwania projektu: marzec - listopad 2013

Projekt obejmował serię szkoleń dla przedstawicieli związków zawodowych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w miesjcu pracy. Szkolenia podnosiły poziom wiedzy na temat standardów praw człowieka oraz niedyskryminacji w środowisku pracy, ale także pozwoliły na wyselekcjonowanie grupy bardzo aktywnych działaczy związkowych, którzy chcieli zaangażować się głębiej w promowanie tej tematyki. 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy