Menu

Spotkanie koalicji i organizacji równościowych z centralnej i wschodniej Europy

W dniu 16 listopada 2012 r. odbyło się w Warszawie organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (we współpracy z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej) spotkanie koalicji i organizacji równościowych z centralnej i wschodniej Europy. Celem spotkania była dyskusja nad możliwością współpracy tych organizacji oraz możliwością czerpania z doświadczeń organizacji zachodnioeuropejskich. Głównym punktem spotkania była praca warsztatowa poświęcona edukacji równościowej, rzecznictwu prawnemu oraz tworzeniu koalicji organizacji pozarządowych.

Uczestnicy spotkania z ramienia zagranicznych organizacji:

Program spotkania.

Sprawozdanie ze spotkania.

Wyniki warsztatu dot. rzecznictwa prawnego.

Partnerzy i sponsorzy