Menu

Wiceprezeska PTPA na IDAHO 2014 Forum

Wiceprezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora, była obecna na tegorocznym IDAHO Forum 2014 oraz na organizowanym przez TGEU (Transgender Europe) seminarium dla prawników, poświęconym prawom osób transpłciowych.

IDAHO Forum (International Day Against Homophobia and Transphobia) organizowane jest w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii i Transfobii (17 maja). Pierwszy raz forum zorganizowano w 2013 r. - wzięło w nim udział ponad 700 ludzi z 34 krajów. Forum jest okazją do dyskusji na temat emancypacji grup LGBT, promowania poszanowania ich praw, działań na rzecz zwalczania dyskryminacji i przemocy motywowanych homofobią / transfobią. 

Z kolei seminarium (12-13 maja) zorganizowane zostało przez TGEU, czyli ogólnoeuropejską organizację parasolową działającą na rzecz równości i pełnej inkluzji osób transpłciowych. Praktykujący prawnicy wzięli udział w zajęciach poświęconych prawom osób transpłciowych w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Zaprezentowano także możliwości prowadzenia litygacji strategicznej przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Partnerzy i sponsorzy