Menu

PTPA na spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia

13 września 2011 r. PTPA wzięło udział w spotkaniu z wiceministrem zdrowia Andrzejem Włodarczykiem, poświęconym problemom związanym z dostępem i warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób LGBT, zorganizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta oraz organizacji społecznych: Kampanii Przeciw Homofobii, Lambda – Warszawa, Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” i Fundacji Trans – Fuzja.

Przedmiotem dyskusji były głównie kwestie dostępu do informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej przez osoby pozostające w związkach
jednopłciowych oraz ewentualne świadczenia zdrowotne dla osób będących w trakcie procesu zmiany płci.

Minister A. Wróblewski przyznał rację przedstawicielom Kampanii Przeciw Homofobii i Pracowni Różnorodności, że istotnie, definicja „osoby bliskiej”
zawarta w przepisie art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta może powodować nierówne traktowanie par tej samej
płci i należy ją zmienić. Uzgodniono, że w najbliższym czasie organizacje te przygotują projekt nowelizacji ustawy.

PTPA zwróciło uwagę na potrzebę szkolenia personelu medycznego w zakresie równego traktowania i poszanowania różnorodności oraz na konieczność
nowelizacji tzw. ustawy równościowej poprzez rozszerzenie katalogu podmiotowego ustawy w kwestii dyskryminacji w obszarze opieki zdrowotnej o
osoby LGBT. Anna Błaszczak, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego RPO poinformowała, że RPO widzi potrzebę nowelizacji ustawy równościowej i zadeklarowała współpracę.


Na spotkaniu PTPA reprezentowała Monika Wieczorek.

 

Partnerzy i sponsorzy