Menu

PTPA zaprasza do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Społeczeństwo obywatelskie przeciw dyskryminacji. Nowe wyzwania dla organizacji pozarządowych”. Panel jest częścią konferencji „Rzeczpospolita Obywatelska” zorganizowanej podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Podczas dyskusji panelowej zastanowimy się nad rolą i perspektywami dla wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych w kształtowaniu debaty publicznej o prawie do niedyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa i pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientacja seksualna, wiek, religia i wyznanie. Przedstawione zostaną także najważniejsze założenia prawa antydyskryminacyjnego. Chcemy również wskazać nowe wyzwania dla organizacji pozarządowych w zakresie przyczyniania się do poprawy położenia prawnego nie tylko konkretnej osoby – ofiary nierównego traktowania, ale całych grup społecznych doświadczających podobnych trudności.

 

organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego www.ptpa.org.pl

moderatorka: Karolina Kędziora

 

kiedy: 20 września (sobota), godz. 13.10-14.40

gdzie: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20

 

więcej informacji na http://www.ofip.org.pl/x/360663

 

Partnerzy i sponsorzy