Menu

Koalicja spotyka się z Minister Ireną Woycicką z Kancelarii Prezydenta RP

17 listopada br. przedstawiciele i przedstawicielki przedstawicielki Koalicji na Rzecz Równych Szans spotkali się z p. Minister Ireną Wóycicką w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

 

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima zaprezentowała stanowisko Koalicji na temat ustawy oraz najważniejsze zarzuty i postulaty dotyczące jej przepisów. W szczególności podniesiono problem niezgodności ustawy z: art. 32 Konstytucji, w zakresie nieuzasadnionego ograniczenia zakazu dyskryminacji, art. 80 i 208 Konstytucji w zakresie powierzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich kompetencji organu ds. równości, a także w zakresie niezgodności z prawem europejskim i międzynarodowy. Przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji postulowali skierowaniu przez Prezydenta wniosku do TK w trybie kontroli prewencyjnej o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.
Koalicja opracowała stanowisko zawierające konkretne zarzuty niekonstytucyjności oraz niezgodności z prawem europejskim ustawy oraz przekazała je p. Minister.

 

 

Partnerzy i sponsorzy