Menu

Tydzień Równości 14-18.06.2021

 
Wraz z Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce, w ramach akcji RÓWNI+RÓŻNI=EUROPEJSCY, po raz TRZECI zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych online zorganizowanych z okazji Tygodnia Równości.
 
Porady udzielane będą przez prawniczki PTPA - adwokatkę Annę Mazurczak, radczynie prawne Karolinę Kędziorę i Katarzynę Bogatko, od poniedziałku 14 czerwca do piątku 18 czerwca w godzinach 9-19.

Zachęcamy do konsultacji na temat sytuacji prawnej osób LGBT i dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, religię, światopogląd i inne przesłanki.
 
 
 

Partnerzy i sponsorzy