Menu

Scenariusz warsztatu

W ramach projektu "Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego", prowadzonego przez Polskie Towarzystowo Prawa Antydyskryminacyjnego prezentujemu Państwu scenariusz warsztatu edukacyjnego do wykorzystania przed posmioty prowadzące edukację prawniczą. Scenariusz warsztatu dotyczy pracy z klientkami oraz klientami, które i którzy doświadczają trudnych sytuacji związanych z róznymi formami dyskryminacji, w tym molestowaniem seksualnym. Warsztat uwrażliwia na delikatne kwestie związane z pracą z klientkami i klientami z doświadczeniem traumy. Warsztat został przygotowany przez zespół doświadczonych trenerek antydyskryminacyjnych - Karolinę Kędziorę, Annę Kuliberdę i Ewę Stoecker.

 

Do zapoznania się ze scenariuszem warsztatu oraz do jego praktycznego wykorzystania zachęcamy przede wszystkim podmioty prowadzące edukację prawną - uniwersyteckie wydziały prawa, okręgowe rady adwokackie, okręgowe izby radców prawnych oraz studenckie kliniki prawa. Wierzymy, że stworzony przez nas scenariusz warsztatu będzie dla wszystkich osób prawniczych istotną pomocą w zakresie spraw dotyczących molestowania seksualnego i innych form dysryminacji ze względu na płeć.

 

Przy rozpowszechnianiu scenariusza warsztatu prosimy o podzielenie się numerem telefonu darmowej pomocowej linii telefonicznej dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji ze względu na płeć, obsługiwanej przez profesjonalne prawniczki – 739 975 506.

W razie umieszczania informacji w social mediach prosimy o oznaczenie w poście Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego:

FB: @StowarzyszeniePTPA 

Instagram: @ptpa.org.pl

 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie projektu oraz raportu:

Krzysztof Kumor – prawnik PTPA, koordynator projektu

@: kkumor@ptpa.org.pl

 

(Aby otworzyć i podbrać scenariusz warsztatu kliknij w grafikę powyżej)

 

Materiał został przygotowany w ramach projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Partnerzy i sponsorzy