Menu

Sukces PTPA w Sądzie Apelacjnym w Łodzi

Zwolnienie sekretarza gminy tylko z uwagi na jego przekonania polityczne i współpracę z poprzednim burmistrzem stanowi przejaw dyskryminacji – orzekł 14 września br. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji zasądzający 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za dyskryminację oraz nakazujący opublikowanie na stronie urzędu gminy przeprosin za naruszenie dób osobistych.

Z ramienia PTPA, które było stroną postępowania, sprawą zajmowała się r.pr. Katarzyna Bogatko

Partnerzy i sponsorzy