Menu

Ataki na organizacje pozarządowe - PTPA zaprasza prawników do współpracy

PTPA zwraca się o pomoc do prawników i prawniczek, którzy chcieliby podjąć się wsparcia pro bono organizacji pozarządowych, które w ostatnich miesiącach doświadczają nienawistnych ataków przybierających formy gróźb karalnych, ataków w Internecie, zniesławiania, prób niszczenia mienia.

PTPA rozpoczęło od lipca br. koordynację działań pomocowych dla atakowanych organizacji pozarządowych. Zachęcamy prawników i prawniczki, którzy chcieliby się włączyć w pomoc pro bono takim organizacjom do zgłaszania się do PTPA (ksmiszek@ptpa.org.pl).

W ramach współpracy PTPA oferuje specjalistyczne szkolenia w zakresie niesienia pomocy szczególnie zagrożonym organizacjom.

Zgłoszenia do włączenia się działania pomocowe prosimy przesyłać do końca sierpnia 2016 r.
 

Partnerzy i sponsorzy