Menu

Przewodniczący PTPA w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

30 listopada br. Krzysztof Śmiszek wziął udział w dyskusji panelowej poświęconej polityce równych szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy.

 

Debata była jednym z elementów projektu „Student Gender Indeks”, który skierowany jest do studentek i studentów uczelni wyższych z województwa mazowieckiego o kierunku zarządzanie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzanie i marketing. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy