Menu

Polityka równości w samorządzie. Podręcznik już dostępny!

Na stronie PTPA w dziale "Publikacje" udostępniony został podręcznik nt. wdrażania polityki równego traktowania na poziomie lokalnym. Podręcznik jest efektem pracy zespołu ekspertek i ekspertów projektu "Równość Standardem Dobrego Samorządu"

Projekt jest realizowany przez PTPA w partnerstwie z Fundacją Feminoteka i Instytutem Laudator. Zagranicznymi partnerami projektu są Fińska Liga Praw Człowieka, miasta Vantaa (Finlandia) oraz Uniwersytet w Maceracie (Włochy)

podręcznik

więcej informacji o projekcie

www.rownoscwsamorzadzie.pl

Partnerzy i sponsorzy