Menu

Oświadczenie Koalicji na Rzecz Równych Szans

Oświadczenie w odpowiedzi na zignorowanie przez rząd uwag do projektu ustawy równościowej zgłoszonych przez Koalicję na Rzecz Równych Szans

Tekst oświadczenia


Warszawa, 7 sierpnia 2010 r.


Sz. P.
Elżbieta Radziszewska
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji, pragniemy wyrazić rozczarowanie efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (projekt z dnia 21 maja 2010 r.). Z żalem odnotowujemy, że prawie żadna ze zgłoszonych przez stronę społeczną uwag nie została włączona do projektu.
Zdaniem Koalicji, jeżeli projektowana ustawa wejdzie w życie w proponowanym przez Panią Minister kształcie, nie zapewni ona pełnej i skutecznej ochrony przed dyskryminacją grupom marginalizowanym i wykluczanym w wielu dziedzinach życia. Uważamy, że przyjęcie przez rząd strategii polegającej na wdrożeniu wyłącznie wymaganego przez UE minimum ochrony przed nierównym traktowaniem jest mało ambitne i krótkowzroczne. Zaproponowany przez Panią Minister zakres projektu ustawy pozostawia bez ochrony przed dyskryminacją wiele grup społecznych, które na co dzień doznają nierównego traktowania w wielu obszarach życia społecznego. Co więcej, szereg uwag zgłoszonych przez Koalicję na Rzecz Równych Szans odnoszących się do wdrażanego minimum nie zostało także wzięte pod uwagę, co naraża projekt na krytykę instytucji europejskich i dalsze zarzuty o jego niezgodność ze standardami międzynarodowymi.
Ze zdziwieniem i rozczarowaniem przyjmujemy efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych, które nie przyczyniły się do rzeczywistego dialogu między zainteresowanymi stronami. W naszej ocenie, nie przyczyniły się one do wypracowania ostatecznego i akceptowanego przez społeczeństwo obywatelskie kształtu projektu ustawy, chroniącego w sposób efektywny osoby narażone na dyskryminację. Dlatego też sposób w jaki zostały przeprowadzone opisane konsultacje społeczne budzi nasze uzasadnione podejrzenia, że konsultacje te miały jedynie formalny charakter.
W związku z powyższym apelujemy o rozpoczęcie prawdziwego dialogu społecznego odnośnie projektu ustawy i polityki równościowej państwa. Z przyjemnością przedstawimy ponownie nasze stanowisko w sprawie przedmiotowego projektu ustawy oraz włączymy się w aktywną dyskusję na temat jego ostatecznego kształtu.

Z poważaniem


Do wiadomości:
- Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów
- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
- Małgorzata Hirszel, Sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów
- media


Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
„Otwarta Rzeczpospolita" Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i
Ksenofobii
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO
HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,
Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Partnerzy i sponsorzy