Menu

Zakończenie projektu związkowego

W ostatni weekend zakończył się projekt "Szkoła związkowych ombudsmanów ds. równego traktowania". Projekt obejmował 8 dwudniowych zjazdów, podczas których grupa ponad 20 związkowczyń oraz związkowców uczestniczyła w warsztatach dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji w codziennej działalności związków zawodowych.

Projekt realizowany był dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. 

Partnerzy i sponsorzy