Menu

Kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw” po miesiącu

15 listopada mija miesiąc od rozpoczęcia kampanii społeczno-informacyjnej „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”. PTPA jest partnerem projektu.

 

Dyżurujące pod Telefonem Zaufania prawniczki i prawnicy z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji zwracają uwagę na wzrost zapytań dotyczących sytuacji spornych z lekarzem bądź placówką zdrowia. Częste są prośby o wyjaśnienie zakresu praw, które przysługują pacjentkom i sposobu ich egzekwowania. Pojawiają się pierwsze pytania o procedurę wnoszenia sprzeciwu od opinii bądź orzeczenia lekarza. Podczas dyżurów wyjaśniane są też wątpliwości dotyczące uprawnień lekarzy i przepisów, na które można się powołać w konkretnych przypadkach oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.
Kampania organizowana jest przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z partnerami – Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Fundacją Feminoteka oraz Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i stawia sobie za cel zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przysługujących nam praw pacjenta. Jej intencją jest rozpropagowanie i zachęcenie do korzystania z nowych możliwości, które oferuje niedawno powołana instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza z procedury wnoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza. Jest to zupełnie nowy mechanizm, dzięki któremu pacjentki i pacjenci, którzy nie zgadzają się z wydaną przez lekarza opinią bądź orzeczeniem, mają dostęp do środka odwoławczego od takiej decyzji.
Podczas kampanii do dyspozycji pacjentek są prawniczki i prawnicy z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji, udzielający bezpłatnie porad podczas dyżurów telefonicznych (godz. 16:00-20:00, tel. 0-22 635 93 92, każdy wtorek i czwartek) i poprzez forum on-line. W szczególnych przypadkach podejmują się również interwencji i reprezentowania kobiet przed sądem oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Telefon Zaufania – Dyżur Prawny
(godz. 16:00-20:00, tel. 0-22 635 93 92, każdy wtorek i czwartek)
Poradnictwo Prawne On-line
(http://federa.phorum.pl/viewforum.php?f=29

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy