Menu

Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Koalicja Równych Szans wydała wspólne stanowisko, w którym solidaryzuje się z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, które prowadzą od miesiaca protest w budynku Sejmu RP. Koalicja, popierając postulaty osób protestujących wzywa także polskie władze do pilnego zajęcia się systemowymi naruszeniami praw człowieka tej grupy społecznej. 

Stanowisko Koalicji

Partnerzy i sponsorzy